05 mei 2017

Missie en Visie: wat is het & wat is het verschil

 

Vergelijking van de missie en de visie

Missie en de visie dienen uiteenlopende doelen in elk bedrijf en worden vaak verward. Inzicht in het verschil tussen de twee termen zal u kunnen helpen de juiste informatie verzamelen wanneer u hen ontwerp voor uw bedrijf.
Een missie of “mission statement” beschrijft wat een bedrijf nu nastreeft te bereiken. Het is van toepassing op de huidige situatie; het geeft weer waar de organisatie voor staat: de Why. Het mission statement kan worden gebruikt voor het definiëren van de basis van het bedrijf gericht op de klanten, de kritieke processen evenals de gewenste prestatieniveaus.

Een visie schetst de toekomstige doelstellingen en de doelstellingen van het bedrijf. De verklaringen van de visie zijn bedoeld als een bron van motivatie en inspiratie. De visie beschrijft vaak ook de verandering in de samenleving of industrie die het bedrijf wil bewerkstelligen.

 Wat is een Visie-verklaring?

De visie van een onderneming definieert een mentaal beeld en de gewenste toekomstige staat van het bedrijf. Normaal gesproken biedt het inspiratie en oriëntatie op wat het bedrijf wil hebben bereikt in ongeveer vijf tot tien jaar. Als de verklaring van de visie fungeert de ‘Poolster’: een vast referentiepunt voor werknemers in hun dagelijkse werk en hoe het bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen op lange termijn.

Het kan het best worden geschreven in een beknopte en inspirerende manier, waardoor het gemakkelijk te onthouden is. Zelfs als de leiders van de organisatie veranderen kunnen, moet een gevestigde visie werknemers stimuleren om zich te concentreren op de lange termijn, op de belangrijke kwesties voor de toekomst.

Vele bedrijven voelen zich door externe gebeurtenissen genoodzaakt om hun visie te vernieuwen of aan te passen. Dit wordt vaak gebruikt als een excuus om het niet-behalen van de gewenste resultaten te verdoezelen. De inhoud van de visie biedt juist een fundament: dan dienen veranderingen tot een minimum beperkt te blijven.

Let bij het opstellen van de visie naar duidelijkheid en geen dubbelzinnigheid. Lezers moeten onmiddellijk een beeld krijgen van een heldere toekomst, van realistische ambities, en de uitlijning zien met de cultuur en de waarden van de organisatie.

Wat is een Missie?

Missie wordt door sommige bedrijven ook wel mission statement genoemd. Een missie definieert vanuit het NU het bestaansrecht en identiteit van de organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet ter discussie.

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen:

 • Werkterrein
 • Bestaansrecht
 • Betekenis voor belanghebbenden
 • Normen, waarden en overtuigingen

De missie van een organisatie vertelt de lezer hoe een organisatie denkt vorm te geven aan waar het voor staat. Het definieert de primaire doelstellingen en doeleinden aan. De functie van de missie van een bedrijf is om een lijst te hebben van de brede doelstellingen die hebben geleid tot de oprichting van de organisatie: Why. Het mission statement is een intern gerichte document waarin wordt beschreven hoe een bedrijf succes meet. De verklaringen van de missie moeten worden gekoppeld aan de behoeften van klanten.

Visie en Missie – Doelstelling

Visie en missie verklaringen dienen verschillende doeleinden. De missie of mission statement begeleidt het maken van besluiten vanuit de eigen kernwaarden en stuurt naar de dagelijkse operaties. Het helpt in het “sturen van de troepen” alsook in het tactische plannen rond een gemeenschappelijk doel. Het mission statement speelt een integrale rol bij het oplijnen van de leden van een organisatie op dezelfde pagina, ervoor te zorgen dat een ieder weet wat te doen en hoe het te doen.

Aan de andere kant, dient de visie-verklaring een hogere roeping. Het schetst het “organisatie wereldbeeld” en van de redenen dat het bestaat gericht op de toekomst: How. Het helpt bij het aantrekken van de juiste mensen en betrekt de medewerkers bij de lange termijn doelstellingen van de onderneming.

Visie – functies

Een effectieve “zicht-instructie” kan verschillende punten communiceren:

 • De organisatie doelstellingen op lange termijn en die van de concurrentie.
 • Een duidelijke, heldere en ondubbelzinnige visie op de toekomst.
 • De haalbare en realistische ambities.
 • Welke core competenties moeten we ontwikkelen voor onze toekomst.
 • En is afgestemd op de organisatiecultuur en de waarden van het bedrijf.

Missie – functies

De missie moet je vertellen:

 • Markt:Op wie richten we ons? Dus welke klantgroepen ga je aanspreken.
 • Product:Wat bieden we aan? Dus in welke behoefte voorzie je.
 • Competentie:Hoe maken we dit waar? Dus waarin onderscheid je je.

Het geeft de hoofddoelstellingen weer die ondersteuning bieden voor het realiseren van de missie van de organisatie.

Een aantal bedrijven moesten hun missie verfijnen in de tijd, op basis van feedback van klanten, of door een verschillende economische realiteit. Dergelijke bedrijven hebben dan veranderd wat ze doen of hoe zij waarde leveren aan hun klanten.

Zodra werknemers het mission statement van een bedrijf begrijpen, krijgen ze een beter perspectief op hoe hun werk bijdragen zal aan de verwezenlijking daarvan. Dit op zijn beurt verhoogt hun productiviteit, betrokkenheid en retentie. De verklaringen van de duidelijk omschreven opdracht helpen medewerkers ook te begrijpen het waarom van organisatorische veranderingen, een de toekenning van resources in een brede zin.

Goede voorbeelden van een missie

 • Zappos:Wij zijn een bedrijf dat de beste customer service biedt en schoenen verkoopt.
 • Apple:Wij willen werken makkelijker maken.
 • 9292ov:Mensen prettig en efficiënt de weg wijzen van-deur-tot-deur

Goed geschreven visie en missie statements versterken de bedrijfscultuur door middel van het uniforme doel. De duidelijkheid die het geeft, verbetert de besluitvorming en de cross-functionele relaties

 

Bronnen:

 1. http://www.diffen.com/difference/Mission_Statement_vs_Vision_Statement
 2. http://www.glennsmithcoaching.com/mission-vs-vision-whats-difference/
 3. http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/vision-mission-statements/main
 4. http://www.visie-strategie.nl/

 

The ABC of Employee Engagement: the basis to greater success as an organisation.
Op naar Verzuimaanpak 3.0: van proces naar mens