09 mei 2016

Aanbesteden arbodienstverlening en de nieuwe regels 2016

In de afgelopen weken heb ik vanuit meerdere kanten begrepen dat het aanbestedingseizoen voor arbodienstverlening al weer is begonnen.

En het is ook terecht om daar vroeg mee te beginnen als het contract met de huidige arbodienstverlener afloopt tegen het eind van het jaar. Voor je het weet, zitten we midden in de zomer en vanaf augustus begin je eigenlijk al met implementeren.

Een aantal zaken vragen dit jaar extra aandacht:

  • Kwaliteit van dienstverlening in plaats van prijs
  • Abrona-rapport en de nieuwe Beleidsregels van Autoriteit Persoonsgegevens
  • Nieuwe Arbowet per 1 januari 2017

Kort zal ik op deze punten ingaan:

  1. Kwaliteit van dienstverlening: na jaren van kijken naar de prijs per pakket of van de bedrijfsarts komt nu meer aandacht voor kwaliteit en resultaat. Verzuim kan, hebben we gelezen in Trouw en vervolgpublicaties, rond de 2% uitkomen. Dus laten we ons focussen op 3%. Dat zegt niets over de individuele verzuimmeldingen maar overall over het verzuim binnen onze organisatie. Als we nu al jaren met ons verzuim hoger zitten dan hebben we mogelijk de verkeerde afspraken gemaakt met onze arbodienstverlener; zijn we gaan zitten op tarieven voor de bedrijfsarts van € 90 per uur, dat ver onder de marktprijs is en dus meer schade oplevert dan plezier. Kwaliteit van dienstverlening gaat over wat we samen willen bereiken aan doelstellingen, wat de “opbrengsten” mogen zijn van de geleverde diensten en wat wij als organisatie bereid zijn te betalen voor kwaliteit. Niet het Proces Poortwachter moet dominant zijn maar onze houding naar onze medewerkers: waar kunnen wij hun steunen en wat kunnen we doen om –langdurig- verzuim te voorkomen. Een zaak die te maken heeft met onze kernwaarden en onze missie: waar doen we het allemaal voor?
  2. Privacy: een onjuiste term want het gaat over bescherming van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is weer aan de slag gegaan en heeft duidelijk selectief geïnformeerd naar wat er mis gaat in de verzuimaanpak en met persoonsgegevens. De nieuwe Beleidsregels van april 2016 gaan nog verder dan die van 2008 en geven bedrijven niet of nauwelijks meer handvatten om preventief te werken aan verzuim. Duidelijke afwijking van de uitgangspunten van minister Asscher, die nu juist meer preventie wil (zie punt 3). De AP breidt ook nog eens de definitie van medisch verzuim uit met de situationele arbeidsongeschiktheid, als verhuizing, schulden en mantelzorg. Dus de Hoge Raad heeft ongelijk vindt het AP. Conclusie van AP: de bedrijfsarts gaat over alles wat arbeidsongeschiktheid is en de werknemer en de leidinggevende zijn daarin volgend: een eigen mening en afspraak is niet meer aan de orde. Gelukkig is de markt en de politiek wakker geworden en komen er mogelijk meerdere reacties. Toch wel iets om even goed in de gaten te hebben als je gaat aanbesteden.
  3. Er is als best veel geschreven over de nieuwe Arbowet voor 2017; en zoals het er nu uitziet gaat de laatste versie gewoon door, hoewel enkele politieke partijen met de Raad van State niet inzien wat de nieuwe wet toevoegt. In de concept-wet is veel meer aandacht aan de Preventiemedewerker en aan preventie. En dat is prima. De second opinion voor bedrijfsartsen op aangeven van medewerkers is wat geforceerd: wie gaat nu wat doen bij ontevredenheid van de werknemer. Daar komt nog meer over op papier. Wel is helder wat er in een basis-contract moet staan met de arbodienst en dat is weer van belang voor uw aanbesteding.

Conclusie: de aanbesteding voor een nieuwe arbodienst is niet zomaar een vervolg op eerdere jaren; er zal naast Inkoop ook een ter zake materiedeskundige ingeschakeld moeten worden en de kwaliteit zal een veel groter belang moeten krijgen dan de prijs: voorkom “goedkoop is duurkoop”. Nieuwe regelingen werpen hun schaduw vooruit en er zal dus goed bekeken en ingeschat moeten worden wat voor u als organisatie van belang is.

O ja, nu spreken we veel over het eigen-regie-model; inderdaad, in de nabije toekomst zal de nieuwe werknemer zelfs de regie nemen op zijn eigen werkzame leven en zal aangeven wat nodig is om goed te kunnen blijven functioneren: de werkgever faciliteert de duurzame inzetbaarheid van de werknemer die daar zelf voor aanspreekbaar is. Veel Millenium-werknemers zullen u graag aangeven hoe zij hier tegen aankijken. Standaard-aanpakken bestaan niet meer en zo wordt de rol van de adviseur Human Relations (HR) ineens een interessante baan. Ook nu al bij een onderwerp als aanbesteden van arbodienstverlening.

 

https://www.linkedin.com/pulse/aanbesteden-arbodienstverlening-en-de-nieuwe-regels-paul-eric?trk=hp-feed-article-title-like

 

Van Week van de werkstress: naar Maand van de Bevlogenheid
Minimising Staff Turnover