05 mei 2020

COVID-19 en de gevolgen voor Bevlogenheid

Allereerst even een stapje opzij voor de inkadering; wat is bevlogenheid. Daar hebben veel schrijvers een mening over en soms worden veel verschillende woorden hieraan gekoppeld, zoals vitaliteit, werkgeluk, passie en dergelijke. Allemaal zeer relevante begrippen.

De meest passende definitie lijkt te zijn:
“Bevlogenheid is een levenshouding die inhoudt dat je probeert om met zo veel mogelijk vitaliteit, toewijding en absorptievermogen uitzonderlijke prestaties te realiseren”

Eigenlijk gaat het er om dat je met veel energie naar je werk gaat en met meer energie thuis komt. En daar zit ‘m in deze tijd nu net de kneep: we zitten veel meer thuis en door de sociale afstand hebben we ook nog eens veel minder energiebronnen die we kunnen gebruiken om bevlogen te zijn en te blijven.

Recente onderzoeken, onder andere van Gallup UK, laat zien dat door de huidige crisis (mv) bevlogenheid wel aan het dalen is; dit heeft met name te maken met dalend vertrouwen in leiderschap binnen de organisaties. Dit gaat er vooral om dat het vertrouwen, dat de leiders een goed plan hebben en weten hoe de organisatie door de woelige tijden te leiden, aan het afnemen is, van 35% naar 28%. Dit kan komen omdat de plannen niet duidelijk gecommuniceerd worden of dat medewerkers het gevoel hebben dat er geen duidelijk plan is. Dit leidt er ook toe dat de vermeende flexibiliteit (agility) binnen de organisatie sterk daalt in vergelijking met 2019, met name op de mindset van de medewerkers.

Tevens speelt mee dat veel medewerkers minder vertrouwen hebben dat de organisatie zich (ook) richt op het welzijn van de medewerkers; de daling is hier van 41% naar 27%.

Welzijn richt zich volgens onderzoek op de volgende elementen:
* Carrière & ontwikkelingsaspecten: is er nog een toekomst voor mij;
* Sociale aspecten: verbondenheid, bij een groep horen;
* Financiële aspecten: ga ik het financieel overleven;
* Gemeenschap aspecten: hoe ziet mijn groep er straks nog uit;
* Fysieke aspecten: kan ik het fysiek aan wat ik moet doorstaan.

De onderzoeken geven aan dat vanuit het management meer aandacht lijkt te gaan naar de “harde” economische organisatie-aspecten en minder naar de mensen binnen de organisatie. Terwijl alle jarenlange onderzoeken aangeven dat het de mate van bevlogenheid is die zorgt voor de “winstgevendheid” in de volle breedte van het bedrijf, dus niet alleen financieel.

Juist nu zijn er een vijftal elementen van bevlogenheid die van steeds groter belang worden:
1. Het op één lijn zitten met de missie of de doelstelling van het bedrijf (: alignment)
2. Weten wat er van je verwacht wordt
3. De mogelijkheid hebben te doen waar je het best in bent
4. Beschikken over de juiste materialen en instrumenten
5. Allen gericht op (behoud van) kwaliteit

Uit onderzoek van Gallup, 2020 , blijkt dat medewerkers die deze vijf elementen onderschrijven, 3x vaker geloven dat hun organisatie goed kan reageren op de huidige behoeften, 2,5x meer vinden dat hun bedrijf de juiste mindset heeft voor verandering en veel meer (31%) het gevoel hebben dat zij kunnen terug bewegen na een terugval (veerkracht).

Verbeteren bevlogenheid
Al eerder heb ik in een artikel gepleit voor juist nu duidelijk inzetten op inzetbaarheid en welzijnsbevordering, inzetten op ondersteuning van medewerkers op alle genoemde gebieden: 24/7 coaching, op mentaal, fysiek en financieel gebied.

Daarom nu laten zien dat medewerkers ertoe doen: vertrouwen geven, gewaardeerd (laten) voelen (: dat is iets anders dan veel groepen te benoemen tot Helden) en aanspreken op hun talenten.

Leidinggevenden kunnen de medewerkers laten merken via duidelijke communicatie dat er een plan is voor de toekomst zodat zij zich (meer) veilig kunnen voelen. Het gaat ook hier om een punt aan de horizon, waardoor iedereen zich kan vergewissen van dat richtpunt.

Met alle begrip voor de medische en economische aspecten verbonden aan de crisis, is deze mensgerichtheid de basis voor de toekomst.

Paul

Bronnen:
* Wellbeing: the Five Essential Elements; Tom Rath, Jim Harter, NYT.
* Gallup, dataset 2020, Q12

Selectie arbodienst: Penny wise, pound foolish; ook in deze crisis-tijden
Risicoprofiel Corona-virus en ziekteverzuim