11 maart 2015

Duurzame inzetbaarheid, op de lange baan schuiven?

Sinds 2011 stromen er meer medewerkers uit de arbeidsmarkt dan dat er in komen. Het aantal mensen dat met pensioen gaat is voor het eerst groter (: uitstroom) dan de instroom op de arbeidsmarkt. En dit gaat nog door tot 2040. De komende jaren zullen werkgevers dus steeds vaker en beter moeten zoeken naar de juiste werknemers. Dit ondanks het grote aantal werklozen dat we nu hebben in Nederland: mis-match op de arbeidsmarkt!

Het aantal arbeidsongeschikten is de afgelopen 10 jaar gedaald en daalt nog steeds. De  werkloosheid stijgt nu nog behoorlijk, maar zal binnen enkele jaren weer dalen en ondanks dat dit eerst prettig zal zijn (: minder WW- en WIA-premies) gaan we merken dat het steeds lastiger wordt om specifiek personeel te werven. Vertrouwen op de groeiende groep van zelfstandige professionals (ZP’ers) is ook geen optie, die hebben straks opdrachtgevers voor het uitkiezen.

Hoe om te gaan met deze onderwerpen? Welke taken horen bij de werkgever en welke verantwoordelijkheden liggen bij de werknemer? We zullen ons moeten richten op twee zaken: de verzorgende inzetbaarheid en de activerende inzetbaarheid.

Onder verzorgende inzetbaarheid valt o.a. het gezondheidsbevordering: hoe houdt u als werkgever mensen gezond aan het werk en wat doet u als ze uitvallen. Vroeger had u hier arbodiensten voor maar die vallen steeds vaker door de mand. U zult dus aan een nieuwe opzet moeten meewerken en dat is maatwerk. Vraagstukken hierbij zijn o.a.: een gezonde levensstijl en gezond werken. En vooral: hoe doe ik dat? Mag ik een gezonde levensstijl eisen? Hoe verloopt deze ontwikkeling; hoe kunt u hierop inzetten?

De activerende inzetbaarheid is: hoe zorgt u dat mensen goed plaatsbaar blijven, mobiliteit dus: als het bedrijf verandert, kunnen de mensen zich dan makkelijk aanpassen aan de nieuwe werkzaamheden en omstandigheden en kunnen ze eventueel weg: passend en/of vervangend werk intern, promotie extern, (geen) ontslagvergoedingen of transitiebudgetten e.d.. Maar ook talent-management en het trainen van medewerkers om up-to-date te blijven en optimaal te kunnen presteren. Oftewel Goed Werkgeverschap, het onderscheidend vermogen om nieuwe mensen aan te kunnen trekken. Hoe wordt er over u gesproken op LinkedIn, Facebook en Twitter? Wat is uw beeld in de markt? Zijn uw medewerkers tevreden met het werk en zijn ze ook echt bezield of bevlogen?

De komende jaren zult u met deze onderwerpen worden geconfronteerd en wellicht denkt u: dat heeft toch niets met mijn werk te maken? Het antwoord is: alles! In alle bedrijven worden deze vragen cruciaal voor het voortbestaan: zonder goede en gezonde medewerkers heeft een bedrijf geen toekomst.

Meldt uw medewerker zich ziek of vraagt hij verzuimverlof aan?