30 november 2022

Het Rimpelingseffect als de uitkomst van de Rimple-on-Impact, een andere manier van kijken naar resultaat.

Ook deze ROI is een uitkomst op investeren maar in een vollere breedte dan alleen kijken naar geld, naar Ebitda.

We kijken hier naar het profijt dat inzetten van aandacht en eventueel geld op mensen heeft; profijt niet alleen voor deze mensen zelf, maar ook voor hun gezin en familie, voor hun (vrijwilligers) team, hun organisatie en misschien zelfs breder.

Het is als een steentje dat in het water wordt gegooid; we zien de rimpelingen die in het water ontstaan, dichtbij en duidelijk. Maar er zijn er meer dan we direct zien, verder weg dan we op het eerste gezicht denken. Dus ons blikveld mag best wat ruimer zijn en dan zien we dat die rimpelingen verder gaan, breder worden en misschien wat vager. Maar ze zijn er nog wel. Dit is wat we bedoelen met profijtabiliteit.  Profijtabiliteit staat dus voor het creëren van nut, voordeel en winst uit een organisatie, als zijnde een groep van mensen met een gezamenlijk doel, voor zichzelf als organisatie en een brede directe kring om hen heen

Als mensen en als medewerkers hebben wij impact op onze omgeving, vaak positief en soms negatief. In het werk zien we steeds vaker de behoefte opkomen en duidelijker worden dat er een balanswenselijk is tussen de doelen van de organisatie, via kernwaarden, missie en visie, en de doelen van de individuele medewerker.

Het gaat niet alleen meer om geld; er is sinds 2020 een verandering merkbaar, mede door het ineens thuis zitten, vanuit huis werken, anders aan het werk zijn, om te werken vanuit je “purpose”, de “meaning”, jouw doelen. Het zijn niet alleen de generaties Y en Z die dat aangeven; steeds meer medewerkers merken en voelen dat zij van waarde willen zijn voor zichzelf en hun organisatie. Soms vind je die waarde in je hobby, in vrijwilligerswerk; dat is perfect. Veel mensen willen dat ook vanuit hun werk ervaren, binnen hun team.

Uit onderzoek komt dat als het A, B, C, D’tje naar voren:

  • Autonomie: is een vorm van onafhankelijkheid, waarbij je zelfstandig te werk kan gaan en eigen keuzes kan maken, uiteraard binnen heldere kaders
  • Betrokkenheid of belonging: het behoren in en bij een groep, een team, een organisatie met een gezamenlijk doel.
  • Competenties: de mogelijkheid hebben om je competenties op peil te houden, bij te leren.
  • Doelstelling: een duidelijk doel voor ogen hebben als individu en als organisatie.

Dit kun je overigens inschatten voor je eigen team: https://team-andare.nl/measure-engagement . Is gratis dus gewon even doen.

De organisaties die inzien dat hun medewerkers meer en meer gezien kunnen worden als mens of Human Being en minder als Human Resource, zullen eerder gericht zijn op het inzetten op het welzijn van hun medewerkers, zullen eerder invulling gaan geven aan amplitie, het versterken, vergroten en bevorderen van positieve toestanden van medewerkers. Dus zij willen gaan inveteren in de bredere en betere inzetbaarheid van hun medewerkerDie houding leidt niet alleen tot een hoger resultaat in productie, omzet en dergelijke maar ook op bevlogenheid, betrokkenheid, invulling van de eigen doelstellingen en dat levert breed voordeel op: de 7 sleutels van Profijtabiliteit. En dat leidt dus tot het rimpelingseffect….

 

Krapte op de arbeidsmarkt met hoog verzuim?
Poortwachter in je vingers, juist in 2023 !