11 maart 2015

Inzetbaarheidbeleid: ‘Creëren van bewustwording is essentieel’

During these “difficult economic times”, topics such as cost cuts and working more efficiently are back on everyone’s agenda. Management is told to figure out where costs can be cut.

Wij spreken liever over inzetbaarheidbeleid dan over verzuimbeleid. Het nadeel van de term verzuim is dat het maar om een klein deel van de werknemers gaat. Natuurlijk moet je iemand die ziek is alle steun geven, maar het is ook zo dat zo’n 95 procent van de werknemers conform de afspraken werkt.

Waarom wordt er dan zoveel nadruk wordt gelegd op de zaken die ‘verkeerd’ gaan. Het gaat er immers om wat de werkgever kan doen om zijn werknemers gezonder en daarmee inzetbaar te maken en te houden. Wij pleiten er daarom ook voor om de term “ziek melden” niet meer te gebruiken. Ziek melden is immers een eenzijdige mededeling van de medewerker naar zijn leidinggevende. Werkgevers kunnen hier zelf absoluut niets mee. Zij gaan immers alleen maar over de loondoorbetaling tijdens ziekte.

‘Ziek is ziek, zo wordt helaas nog vaak gedacht. Maar vaak is het zo dat iemand die ziek is best nog wel kan werken. Zo kunnen werknemers met een verkoudheid best hun werk doen. Misschien is het niet verstandig om ze op de longafdeling van een ziekenhuis in te zetten, maar met werk op de administratie of in het magazijn voorzie ik geen problemen.

Bewustwording

Inzetbaarheidbeleid draait voor een groot deel om het creëren van bewustwording binnen het bedrijf. Werkgevers moeten zich juist afvragen wat iemand die ziek is wél nog kan doen. Het gaat dus om een positieve insteek. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Hoe kan de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer zo snel als mogelijk is terugkomt in het arbeidsproces?. Werkgevers moeten hierbij beseffen dat ze hun medewerkers heus wel iets mogen vragen als ze zich ziek melden. Empathie is in dat geval echter essentieel. Zeg dus tegen de zieke medewerker dat je het heel vervelend vind dat hij ziek is. Maar durf hem daarna echter ook te vragen of het ziek zijn betekent dat hij niet kan komen werken. Vergeet ook niet de vraag te stellen of je hem misschien nog ergens mee van dienst kan zijn. Dat zijn de vragen die je als werkgever moet durven stellen. Het is dan ook heel belangrijk dat werkgevers beseffen dat de ziekmelding op zich niet eens zo heel belangrijk is. Dat is immers een puur administratieve handeling. Het gaat erom dat werkgevers iets aan het verzuim doen. Het is belangrijk dat werkgevers dit ‘spel’ in alle openheid en redelijkheid met hun medewerkers spelen. Bedrijven die deze methode aanhangen, hebben vaak te maken met een verzuim van onder de 3 procent.

Investeren: geven en ontvangen

Inzetbaarheidbeleid staat ook voor investeren in het personeel. En dat is in de huidige krapper wordende arbeidsmarkt van essentieel belang. Bedrijven moeten zich tegenwoordig goed verkopen aan potentiële medewerkers. En met een goed inzetbaarheidbeleid heeft een onderneming net een stapje voor.

En dat inzetbaarheidbeleid heeft alles te maken met aandacht geven en bewust maken van de situatie en de mogelijke gevolgen. Wij zijn er ook nog eens van overtuigd dat 70 procent van het verzuim met aandacht te maken heeft.’ Praten over de redenen voor het verzuim en net dat beetje aandacht schenken om iemand zich weer iets beter te laten voelen, is in zulke gevallen erg belangrijk. Als een kind van een werknemer ziek is, zal de werkgever hem of haar calamiteitenverlof geven. Die paar uurtjes zijn dan misschien net genoeg om een oppas te regelen of naar de dokter te gaan. Doet een werkgever dit niet, dan meldt de werknemer zich hoe dan ook ziek. En dan vaak nog eens voor meerdere dagen. Werkgevers moeten zich in sommige gevallen dus coulant opstellen. Een slimme werkgever geeft een werknemer een dag vrij en stelt dan de vraag: “Ben je er morgen dan weer wel?”. Dit is bij uitstek inzetbaarheidbeleid. Het gaat om meedenken met je mensen.

Mag je gezond leven afdwingen?

Deze vraag staat de afgelopen maanden centraal. Ik zou zeggen gelukkig niet; want wat is gezond leven en wat niet. Toch zie je dat veel werkgevers maar ook steeds meer werknemers beseffen dat we met zijn allen dit gezonde leven moeten stimuleren. Hierbij speelt mee dat een werknemer een bepaalde taak moet kunnen blijven uitvoeren, wil hij loon blijven ontvangen. Daar zit het belang van de werknemer en de werkgever.

Maar laten we beginnen met bewustwording, daar staat of valt alles mee.

Meldt uw medewerker zich ziek of vraagt hij verzuimverlof aan?
Paul ter Wal over gezondheidsbeleid: ‘Creëren van bewustwording is essentieel’