16 februari 2023

PERSBERICHT VMN 15 febuari 2023

Door sturing op profijtabiliteit kunnen organisaties breder voordeel behalen
Paul ter Wal: “Een organisatie wordt gemaakt door mensen die iets samen hebben en samen doen”

In een paar decennia heeft het Angelsaksische denken in met name beursgenoteerde ondernemingen een hoge vlucht genomen. Het winstgevend vermogen is daarbij volgens velen de ware indicatie van de vitaliteit van een bedrijf. De mens wordt daarbij vaak als inwisselbaar instrument of als hulpbron gezien. Ten onrechte, vindt Paul ter Wal. In zijn boek Profijtabiliteit pleit hij voor een Rijnlandse manier van kijken, waarin een organisatie in eerste instantie een verzameling samenwerkende mensen is. Het profijt dat de organisatie daarvan heeft, reikt verder dan de profitability die puur uit de financiële rapportages blijkt.

Ter Wal had voor zijn boek een op het oog eenvoudige vraag voor ogen, zo vertelt hij als hij de aanleiding voor zijn boek beschrijft. “Er zijn heel veel organisaties in de wereld waar het goed toeven is, waar je tot ontwikkeling komt als mens en bijdraagt aan het profijt van die organisatie. Een bedrijf om te omarmen, om te vertroetelen en vooral goed te kijken hoe ze het daar doen. Maar wat maakt die organisatie nu zo leuk, plezierig of gewoon fantastisch?”

In het antwoord op die vraag speelt het welzijn van de medewerkers een cruciale rol, zo komt naar voren uit het betoog dat Ter Wal in zijn boek opbouwt. Oog voor dat welzijn ontstaat pas na het besef dat een organisatie in de eerste plaats uit mensen bestaat. “Niemand kan een organisatie vastpakken, aanraken, bellen of aanspreken. Als je belt, krijg je hopelijk een mens aan de telefoon. Een tijd geleden kwam ik binnen bij een organisatie. Aan de balie zat Khadija en voor haar stond een bordje met de tekst: Directeur Eerste Indrukken. Kijk, daar begrijpen ze dus wat customer experience betekent: Khadija is degene die de eerste indruk maakt op bezoekers. En dat deed ze met verve.”

“Het is een groep mensen die de organisatie maakt”, zo concludeert Ter Wal. “Niet een groep stenen, computers, instrumenten, tafels en stoelen. Dat zijn nu juist de ‘resources’ die mensen ondersteunen in het primaire of productieproces. Een organisatie wordt gemaakt door mensen die iets samen hebben en samen doen. Die mensen maken en leveren de producten en diensten, zij zijn de échte kern van de organisatie waar het om draait.”

Om die reden introduceert Ter Wal het nieuwe woord ‘profijtabiliteit’. Dat is meteen de titel van zijn boek geworden. “Profijtabiliteit staat voor een manier van denken die breder is dan de beperkte blik op financiële winstgevendheid die bij veel Angelsaksisch functionerende bedrijven centraal staat. Voor mij gaat profijt over een veel breder en voor organisaties gezonder begrip, zoals baat, gewin, voordeel en nut. Het gaat over een positieve uitkomst van een bepaalde activiteit binnen en met een organisatie.”

Een ander kernbegrip dat Ter Wal daarbij veel hanteert is ‘amplitie’. Deze term werd in 2009 gemunt door de bekende organisatiepsycholoog Wilmar Schaufeli, die ook een van de twee voorwoorden in Profijtabiliteit voor zijn rekening nam. Amplitie staat voor het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers.

Niet voor niets begint Ter Wal zijn boek met de stelling dat bedrijven beter presteren als ze beschikken over een heldere missie en visie, en als de organisatie en medewerkers handelen vanuit hun kernwaarden. Daarbij stipt hij het belang van cultuur en bevlogenheid aan, maar ook de krappe arbeidsmarkt van dit moment: de huidige situatie vráágt in zijn ogen om keuzes gebaseerd op kernwaarden en om actieve bevlogenheidsbevordering, gezondheidsbevordering, talentontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Paul ter Wal richt zijn boek primair op leidinggevenden van alle niveaus, adviseurs Mens & Organisatie en arboprofessionals die direct betrokken zijn bij het welzijn van mensen in organisaties. “Mijn boek is een oproep aan individuele medewerkers om zich in te zetten voor een optimale beïnvloeding van hun eigen werkend vermogen. Daarnaast is het een duidelijke opdracht aan werkgevers om hun medewerkers op deze gebieden maximaal te faciliteren. Niet alleen voor het behoud van winstgevendheid, maar ook voor het behouden van goede medewerkers, het zorgen voor een goede invulling van missie, visie en strategie en het waarborgen van de kernwaarden. Dit alles samen levert alle stakeholders voordelen op die te bundelen zijn onder de term profijtabiliteit .”

Over de auteur

Paul ter Wal is een internationaal gewilde inzetbaarheidsexpert, en werk- & gezondheidsarchitect. Hij is al meer dan 20 jaar werkzaam als jurist, spreker, consultant en trainer voor managers, HR-directeuren en medewerkers. Met zijn partners adviseert Paul met name werkgevers om te komen tot amplitief mensgericht beleid op het gebied van curatie, preventie en amplitie. Hij heeft de term Profijtabiliteit bedacht en ingevuld. Hij is naast zijn consultancy actief als Hoofddocent aan de NiDi Businessschool en gastdocent aan de Universiteiten van Maastricht en Tilburg. Profijtabiliteit is het vierde boek van Paul.

Over VMN Media

VMN Media is de B2B-uitgever van Nederland. Wij voorzien dagelijks honderdduizenden professionals van gespecialiseerde content. Met onze merken zijn we actief in meer dan 16 branches waaronder Arbo. Meer informatie vindt u op www.vmnmedia.nl en www.arbo-online.nl .

Algemene info

  • Titel: Profijtabiliteit
  • Auteur: Paul ter Wal
  • Prijs: € 39,95
  • ISBN: 9789462158245
  • Verschijningsdatum: 8 februari 2023

Te bestellen bij www.vakmedianetshop.nl , internet of de erkende boekhandel

Inzetbaarheidsbeleid: de kapstok
Profijtabiliteit: balans tussen belang organisatie en individuele medewerker