03 november 2020

Preventie: “Niet omdat het moet, maar omdat het kan” .

Oftewel: wat is de ROI op preventie, wat kan preventie opleveren?

Het is al jaren een heet hangijzer: waarom doen we als werkend of ondernemend Nederland niet nog meer aan preventie op het gebied van brede gebied van welzijn van medewerkers.

Even als opfrisser: wat is nu eigenlijk preventie:
Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.

Binnen veel bedrijven is er vaak een aanzet naar een preventief beleid: inzetbaarheidsbeleid. Maar echt een overtuigende invulling is er niet altijd. Natuurlijk, we kennen de goede voorbeelden van de -vaak grotere- bedrijven die actief preventief beleid hebben.

Het is uiteraard prachtig dat die bedrijven er zijn, het goede (voor)beeld geven en dit beleid ook duidelijk kenbaar maken. De goede voorbeelden vindt u op sociale media, op LinkedIn en via de websites van leveranciers van preventie. Laten we daar zeker goed naar kijken; maar de typisch Nederlandse vraag is nog steeds en ook wel terecht: wat levert het mij dan op?

We weten best dat “voorkomen beter is dan genezen”; het lukt alleen niet overal om dit ook in de praktijk te brengen. Dat blijkt weer uit veel publicaties over dit onderwerp. We hebben nu een Nationaal Preventie-akkoord, waaruit blijkt dat we ons sterk richten op problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht, samen “goed” voor 35.000 overlijdens per jaar.

Maar we kunnen nu zeker ook kijken naar eenzaamheid, werkdruk, burn-out-klachten en ander psychisch lijden, zeker in deze tijd. Of naar fysieke klachten die mede ontstaan door het (thuis)werk.

Uiteraard weten we dit allemaal en toch …

Wat kunnen werkgevers doen om preventie te stimuleren en wat levert het op. Gelukkig blijkt die vraag ook in ons omringende landen als Duitsland en Engeland zeer actueel te zijn; blijkt uit mijn samenwerking met een Engelse en Duitse partner. Maar ook verder in de wereld speelt die vraag; we lopen helaas door de waan van de dag nog vaak achter de feiten aan.

Enkele weken geleden mocht ik mee doen aan een forumdiscussie in Engeland via een partner van mij, Spa Medical: https://spamedicalservices.co.uk/meet-the-team; we bespraken ook daar het rendement op het investeren in preventie.

Graag laat ik u aan de hand van door Spa Medical verzamelde internationale onderzoeken zien dat preventie rendement heeft en dus geld bespaart. Nu blijkt dat vaak al als we binnen bedrijven de “Kosten-Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid” (KoBaDi van TNO) mogen invullen. Dan blijkt vaak dat de investeringen in inzetbaarheidsbeleid behoorlijk rendement opleveren (uitgedrukt in minder verliesposten).

Mijn Engelse collega, Nikolai Naylor , geeft in een uitgebreid exposé aan dat uit onderzoek van PWC, Oxford Economics en CIPD Absence management (2016), dat in Engeland een investering van € 1 een rendement levert van € 8.

WAT ?????

Uit die onderzoeken blijkt dat ziekteverzuim door preventie kan dalen met 40%; ook daalt de uitstroom van medewerkers (dat is gemiddeld 15%), hetgeen een besparing oplevert aan werving & selectie, vervangingskosten, introductieverlies met 25%. Dan nemen ze ook nog eens de kostenbesparing mee op het “roze verzuim”: presenteisme, maar die laten wij hier even weg. Maar dat is een extra grote positieve bijdrage bij het rendement van preventie.

Presenteisme is “verminderd functioneren en lagere productiviteit ten gevolge van een verminderde gezondheid, terwijl aan het werk”; uit internationaal onderzoek blijkt dat deze vorm van verzuim 2-3 x zo hoog is als ziekteverzuim.

In onderstaande berekening ben ik uitgegaan van de Nederlandse cijfers, die via het CBS te verkrijgen zijn.

De formules zijn als volgt:

Kosten verzuim= (gemiddeld aantal dagen afwezig) x (gemiddelde werknemer kosten per dag)=
7,8 x € 400 = € 3.120.

Kosten vervanging (incl. W&S) = gemiddelde werknemerskosten x uitstroom% =
€ 37.500 x 15% = € 5.625,= per werknemer

Besparing verminderde verzuimdagen: 40% = € 1.248 per medewerker per jaar.
Besparing vervangingskosten: 25% = € 1.406 per medewerker per jaar

Totaal gemiddelde besparing per medewerker per jaar: € 2.654,25

Uitgaande van een gemiddelde investering in preventie van € 500 per medewerker per jaar, is dit dus inderdaad een ROI van factor € 5 per geïnvesteerde euro. Normaal is een ROI van 20% al de moeite waard van het doen van een investering; deze ROI ligt veel hoger: > 500%.

Dus investeren in preventie ligt voor de hand; de cijfers geven het aan. We kijken dan nog niet eens naar de verhoging van de kans op uitval door het covid-19 virus, de verhoging van de gemiddelde werkleeftijd en de toename van chronische ziekten. Dus zelfs of juist in deze bijzondere tijden is preventie van cruciaal belang voor onze organisatie en onze medewerkers.

Wilt u meer weten over dit onderzoek of de onderliggende feiten leren kennen, neem even contact op via paul@andare.nl. Wij helpen u graag verder.

In 7 stappen naar je kernwaarden; deel 2
“If we are to become” ; to all the dreamers out there, myself included.