05 juni 2020

Risicoprofiel Corona-virus en ziekteverzuim

In de afgelopen week werd ik gevraagd op welke wijze je verzuimende medewerkers kunt begeleiden die “ziek thuis zitten” door hun risicoprofiel voor het corona-virus. Welke begeleiding kun je deze mensen aanbieden.

Mijn eerste vraag is: zijn deze medewerkers ziek zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek? Is er sprake van een ziekte die ertoe leidt dat zij niet kunnen werken?

Nu ben ik geen arts en ga dus niet in op de medische aspecten van verzuim, bij geen enkele ziekmelding overigens. Wel wil ik u meenemen in het denkproces dat wij kunnen volgen om medewerkers goed te ondersteunen in deze bijzondere tijd.

Er zijn medewerkers met overgewicht, longproblemen en andere beperkingen die meer risico lopen op het krijgen van het coronavirus; het besmettingsgevaar is duidelijk groter als je de virologen hoort op TV en wat je leest op de website van het RIVM. Deze mensen wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven of thuis te werken. Nu kan niet iedereen zijn werk thuis uitvoeren; de werkplek is duidelijk gesitueerd op de locatie van het werk.

Zoals aangegeven staan de criteria voor werken en thuisblijven duidelijk op de website van het RIVM(1); zeker voor zorgmedewerkers is die omschrijving van cruciaal belang.

De vraag is of je je ziek moet melden als je geen klachten hebt, zoals beschreven, maar een verhoogd risico hebt en dus niet kan of mag werken op een locatie. Naar mijn mening is het antwoord: Neen. De medewerker heeft namelijk zelf geen ziekte die een causaal verband heeft met het kunnen verrichten van het eigen werk(2). De reeds aanwezige beperkingen (zoals in het begin beschreven) zijn geen beperking geweest om te kunnen werken.

Het feit dat er een verhoogd risico is op een ziekte, levert nog niet dat causale verband op. Wel zal er met de werkgever overlegd moeten worden hoe de werkgever dit gaat opvangen: welke vorm van bijzonder verlof is hier mogelijk? Door het vervallen van de regel: “geen arbeid, geen loon”, is het niet-werken primair een risico geworden van de werkgever(3). Daar mag dus over gesproken gaan worden.

Naast deze verlofsoort-discussie is het natuurlijk veel beter om het gesprek aan te gaan hoe de medewerker gesteund kan worden in deze situatie. Van de week was er op BNR-radio een heel mooi gesprek over corona en leefstijl (4). Vanuit de Gezondheidswetenschap wordt sterk ingezet op het verbeteren van leefstijl als middel tegen het risico op het krijgen van aandoeningen inclusief het corona-virus.

De fysieke mogelijkheden om je leefstijl te verbeteren kan zeker door werkgever worden aangevuld met ondersteuning op het gebied van veerkracht en vitaliteit. Het beschikbaar maken van 24/7 coaching is juist in deze tijd van onzekerheden op alle gebied van wezenlijk belang; laat uw medewerkers waar nodig ondersteunen, ook op psychisch gebied.

Ook hier speelt preventie en beleid gericht op inzetbaarheid een grote rol in goed werkgeverschap.

Uiteraard kun je mij benaderen voor een nadere toelichting.

Paul

Bronnen:
1. https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
2. Artikel 7:629 lid 1 BW
3. Artikel 7:628 BW, na vervallen artikel 7:627 BW
4. https://www.bnr.nl/podcast/beter/10412020/gezonde-leefstijl-als-medicijn-tegen-corona

COVID-19 en de gevolgen voor Bevlogenheid
Kernwaarden: hoe ontdek je je kernwaarden en wat doe je er mee