16 november 2015

Van Week van de werkstress: naar Maand van de Bevlogenheid

In deze stormachtige week in november 2015, qua weer en gebeurtenissen, gaan we ons een hele week verdiepen in Werkstress. Er zijn veel mensen die hier last van hebben, van werkstress of misschien wel van keuzestress.

17% van de jongere werkenden tussen 25 en 35 jaar hebben veel last en werkstress en dreigen een burn-out te krijgen. Dit is een hele opvallende constatering. Ik geloof ook direct dat dit zo is; ik zie het om me heen gebeuren: jonge mensen (ik noem ze maar even zo) die een duidelijke start maken in hun werkleven, privéleven, woonleven, vakantieleven, vriendenleven en kinderwens-leven. Alles gericht op een vorm van succes op al deze gebieden. En daar zoveel mee bezig zijn dat het geluk wel eens wegvalt. Maar ook ouderen geven aan veel last te hebben van werkdruk.

Het Ministerie van SZW gaat de aanval aan op de werkstress, met meetinstrumenten hoeveel stress je hebt en met video’s over mensen die een burn-out hebben gehad. Met waarschuwingen in de richting van met name werkgevers om werkstress nu toch echt aan te pakken.

De afgelopen tijd heb ik mij vooral bezig gehouden met het verhogen van happiness of te wel werkgeluk en met bevlogenheid. Vaststellend dat de wetenschap aangeeft dat geluk voor een fors deel in je genen zit maar ook voor een belangrijk deel een gevolg is van je eigen keuzes. Dat resultaat voortkomt uit kiezen, voor je leven, je werk, je rust en je eigen spiritualiteit.

Het blijkt dat werkgeluk voortkomt uit relaties (: Human Relations in plaats van Human Resources), eerlijkheid, balans, autonomie, leren en vooral uit weten wat jouw eigen doel is: wat wil jij vanuit je eigen kernwaarden met je leven en je werk. Waar maak jij je keuzes voor?

Uiteraard kan je werkgever veel doen om je werkgeluk te bevorderen maar ook zelf zul je keuzes moeten maken voor waar je voor staat en voor wat je wilt (zijn). Dus werken aan je eigen kernwaarden (: why) en die binnen je team; gedeelde teamwaarden zijn cruciaal voor werkgeluk en daarmee aan succes. Bevlogenheid leidt tot meer klantgerichtheid, meer succes en minder stress.

Dus…… als de week van de werkstress voorbij is, zullen we dan eens nadenken aan een positieve maand? De maand van het werkgeluk, de bevlogenheid of happiness; daar ga ik voor. Zeker nu.

Paul

Werven? Neen, gevonden worden
Aanbesteden arbodienstverlening en de nieuwe regels 2016